HTA File

? Cách mở file .HTA? Những phần mềm mở file .HTA và sửa file lỗi. Convert Text HTA file sang định dạng khác.

.HTA File Extension

   
File name HTA File
File Type HTML Application
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (22 Bình chọn)

File .HTA là file gì?

HTA là Executable Files - HTML Application, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Chương trình có thể được chạy từ một tài liệu HTML; một tập tin thực thi có chứa mã siêu văn bản và cũng có thể chứa VBScript hay JScript mã; có thể được tạo ra bằng cách đơn giản thay đổi đuôi tệp của một tập tin .htm thành một phần mở rộng ".hta"; chạy bởi Host Microsoft HTML Application (Mshta.exe).

What is a HTA file?

Program that can be run from an HTML document; an executable file that contains hypertext code and may also contain VBScript or JScript code; can be created by simply changing the file extension of an .HTM file to an ".HTA" extension; run by the Microsoft HTML Application Host (Mshta.exe).

Cách mở .HTA file

Để mở file .HTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft HTML Application Host
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Internet Explorer
  • IntelR Matrix Storage Manager
  • SoftCamp Secure KeyStroke
  • Intel Management Engine Interface
  • Intel Management Engine Interface

Chuyển đổi file .HTA

File .HTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *