KKK File

? Cách mở file .KKK? Những phần mềm mở file .KKK và sửa file lỗi. Convert N/A KKK file sang định dạng khác.

.KKK File Extension

   
File name KKK File
File Type KKK Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .KKK là file gì?

KKK là Encoded Files - KKK Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một KKK là một tập tin được mã hóa bởi Virus KKK, một con ngựa Trojan sử dụng bởi tội phạm mạng. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một .WMV hoặc XLSX tập tin, mã hóa với thuật toán RSA và AES-128 mật mã. file KKK đã trở thành phổ biến trong tháng Sáu năm 2017.

What is a KKK file?

A KKK file is a file encrypted by the KKK Virus, a trojan horse utilized by cybercriminals. It contains a user's file, such as a .WMV or .XLSX file, encrypted with the RSA algorithm and AES-128 ciphers. KKK files became prevalent in June 2017.

Cách mở .KKK file

Để mở file .KKK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KKK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KKK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KKK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .KKK

File .KKK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *