KIX File

? Cách mở file .KIX? Những phần mềm mở file .KIX và sửa file lỗi. Convert N/A KIX file sang định dạng khác.

.KIX File Extension

   
File name KIX File
File Type KiXtart Script File
Nhà phát triển Ruud van Velsen
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .KIX là file gì?

KIX là Executable Files - KiXtart Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ruud van Velsen.

Script viết bằng KiXtart, một ngôn ngữ kịch bản tự do định dạng; bao gồm việc tích hợp chức năng cho kịch bản dễ dàng và hỗ trợ Active Directory Services Interface (ADSI), ActiveX Data Objects (ADO), và các chức năng của Windows Management Instrumentation (WMI).

What is a KIX file?

Script written in KiXtart, a free-format scripting language; includes built-in functionality for easy scripting and supports Active Directory Services Interface (ADSI), ActiveX Data Objects (ADO), and Windows Management Instrumentation (WMI) functions.

Cách mở .KIX file

Để mở file .KIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KIX do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • KiXtart
  • PSPad

Chuyển đổi file .KIX

File .KIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *