HT File

? Cách mở file .HT? Những phần mềm mở file .HT và sửa file lỗi. Convert Binary HT file sang định dạng khác.

.HT File Extension

   
File name HT File
File Type HyperTerminal Session File
Nhà phát triển Hilgraeve
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .HT là file gì?

HT là Settings Files - HyperTerminal Session File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hilgraeve.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi HyperTerminal, một chương trình thi đua thiết bị đầu cuối; chứa cài đặt kết nối để kết nối đến một địa điểm từ xa; sử dụng để lưu và tái sử dụng thông tin dial-up và kết nối TCP / IP.

What is a HT file?

Settings file used by HyperTerminal, a terminal emulation program; contains connection settings for connecting to a remote location; used for saving and reusing dial-up and TCP/IP connection information.

Cách mở .HT file

Để mở file .HT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HT do người dùng đóng góp.

  • Hilgraeve HyperTerminal
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .HT

File .HT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *