HST File

? Cách mở file .HST? Những phần mềm mở file .HST và sửa file lỗi. Convert N/A HST file sang định dạng khác.

.HST File Extension

   
File name HST File
File Type History File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .HST là file gì?

HST là Data Files - History File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa lịch sử các sự kiện liên quan đến một chương trình cụ thể; tương tự như một file .LOG, nhưng có thể được sử dụng cho một phạm vi rộng hơn về mục đích.

What is a HST file?

Contains a history of events related to a specific program; similar to a .LOG file, but may be used for a broader range of purposes.

Cách mở .HST file

Để mở file .HST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HST do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Nexsoft Nexcel
  • Nexsoft Nexcel
  • Microsoft Application Virtualization
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .HST

File .HST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *