CCLD File

? Cách mở file .CCLD? Những phần mềm mở file .CCLD và sửa file lỗi. Convert N/A CCLD file sang định dạng khác.

.CCLD File Extension

   
File name CCLD File
File Type Construction Clouds Data File
Nhà phát triển Gabbisoft Ltd
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CCLD là file gì?

CCLD là Data Files - Construction Clouds Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gabbisoft Ltd.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Mây Xây dựng, phần mềm được sử dụng bởi việc xây dựng và xây dựng công ty để quản lý kinh doanh của họ; chứa thông tin kinh doanh liên quan, chẳng hạn như nhà thầu phụ, khách hàng, nhân viên, dự án, và thông tin xe.

What is a CCLD file?

Data file used by Construction Clouds, software used by building and construction companies to manage their businesses; contains business-related information, such as subcontractor, client, staff, project, and vehicle information.

Cách mở .CCLD file

Để mở file .CCLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCLD do người dùng đóng góp.

  • Gabbisoft Construction Clouds

Chuyển đổi file .CCLD

File .CCLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *