HLB File

? Cách mở file .HLB? Những phần mềm mở file .HLB và sửa file lỗi. Convert N/A HLB file sang định dạng khác.

.HLB File Extension

   
File name HLB File
File Type VMS / VAX Help Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .HLB là file gì?

HLB là Misc Files - VMS / VAX Help Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thư viện sự giúp đỡ tài liệu cho một hệ thống VMS / VAX

What is a HLB file?

Library of help documentation for a VMS / VAX system

Cách mở .HLB file

Để mở file .HLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HLB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Claris Home Page
  • Claris Home Page
  • HELIX

Chuyển đổi file .HLB

File .HLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *