HL File

? Cách mở file .HL? Những phần mềm mở file .HL và sửa file lỗi. Convert N/A HL file sang định dạng khác.

.HL File Extension

   
File name HL File
File Type HeuristicLab Storage File
Nhà phát triển HeuristicLab
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .HL là file gì?

HL là Data Files - HeuristicLab Storage File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HeuristicLab.

tập tin dữ liệu được lưu bởi HeuristicLab, một chương trình được thiết kế để phát triển và thử nghiệm các phương pháp tối ưu hóa; chứa workbenches hoặc vấn đề định nghĩa.

What is a HL file?

Data file saved by HeuristicLab, a program designed for developing and testing optimization methods; contain workbenches or problem-definitions.

Cách mở .HL file

Để mở file .HL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HL do người dùng đóng góp.

  • HeuristicLab
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HL

File .HL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *