CCN File

? Cách mở file .CCN? Những phần mềm mở file .CCN và sửa file lỗi. Convert N/A CCN file sang định dạng khác.

.CCN File Extension

   
File name CCN File
File Type Compressed Multimedia Fusion File
Nhà phát triển Clickteam
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .CCN là file gì?

CCN là Developer Files - Compressed Multimedia Fusion File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Clickteam.

tập tin được tạo ra bởi sự phát triển Multimedia Fusion (MMF), một chương trình trò chơi sáng tạo; thường được tạo ra từ những vật phụ ứng dụng trong một ứng dụng; tham chiếu bởi MMF khi xây dựng các ứng dụng trò chơi chính thức.

What is a CCN file?

Development file generated by Multimedia Fusion (MMF), a game creation program; typically generated from sub-application objects within an application; referenced by MMF when building the final game application.

Cách mở .CCN file

Để mở file .CCN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCN do người dùng đóng góp.

  • Clickteam Multimedia Fusion
  • Calendar Constructer
  • Calendar Constructer

Chuyển đổi file .CCN

File .CCN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *