CCR File

? Cách mở file .CCR? Những phần mềm mở file .CCR và sửa file lỗi. Convert N/A CCR file sang định dạng khác.

.CCR File Extension

   
File name CCR File
File Type ASTM Continuity of Care Record
Nhà phát triển ASTM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .CCR là file gì?

CCR là Data Files - ASTM Continuity of Care Record, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ASTM.

Chuẩn định dạng hồ sơ bệnh án cho phép dữ liệu bệnh nhân được dễ dàng chuyển từ nơi này đến nơi khác; phát triển bởi Hiệp hội Mỹ cho thử nghiệm và Vật liệu (ASTM).

What is a CCR file?

Standardized medical record format that allows patient data to be easily transferred from one location to another; developed by the American Society for Testing and Materials (ASTM).

Cách mở .CCR file

Để mở file .CCR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCR do người dùng đóng góp.

  • Electronic Technician
  • Christian Greeting Card Factory
  • Christian Greeting Card Factory
  • Microsoft Chat
  • Christian Christian Greeting Card Factory
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CCR

File .CCR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *