CD File

? Cách mở file .CD? Những phần mềm mở file .CD và sửa file lỗi. Convert XML CD file sang định dạng khác.

.CD File Extension

   
File name CD File
File Type 1Visual Studio Class Diagram
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (19 Bình chọn)

File .CD là file gì?

CD là Developer Files - 1Visual Studio Class Diagram, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Visual Studio, một ứng dụng phát triển phần mềm; lưu trữ một sơ đồ các lớp học và giúp các nhà phát triển hình dung cấu trúc của mã nguồn; tạo ra bởi các biên tập viên Class Diagram trong Visual Studio.

What is a CD file?

Developer file created by Visual Studio, a software development application; stores a diagram of classes and helps developers visualize the structure of source code; created by the Class Diagram editor in Visual Studio.

Cách mở .CD file

Để mở file .CD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CD do người dùng đóng góp.

  • IsoBuster
  • WaveLab LE
  • WaveLab LE
  • WaveLab
  • WaveLab Elements
  • cdTree Standard Edition Std
  • cdTree Standard Edition Std

Chuyển đổi file .CD

File .CD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *