CDDX File

? Cách mở file .CDDX? Những phần mềm mở file .CDDX và sửa file lỗi. Convert Binary CDDX file sang định dạng khác.

.CDDX File Extension

   
File name CDDX File
File Type Circuit Diagram Document
Nhà phát triển Circuit Diagram
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (13 Bình chọn)

File .CDDX là file gì?

CDDX là CAD Files - Circuit Diagram Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Circuit Diagram.

CAD tập tin được tạo ra bởi Circuit Diagram, một mạch ứng dụng thiết kế miễn phí cho Windows; chứa thông tin bố trí cho một mạch và bao gồm thông tin kết nối và các thành phần được sử dụng trong các mạch; có thể được xuất khẩu sang các định dạng PNG hoặc .svg và được sử dụng trong các bài thuyết trình hay tài liệu kỹ thuật.

What is a CDDX file?

CAD file created by Circuit Diagram, a free circuit design application for Windows; contains layout information for a circuit and includes connection information and components used in the circuit; can be exported to .PNG or .SVG formats and used within presentations or technical documents.

Cách mở .CDDX file

Để mở file .CDDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDDX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Circuit Diagram
  • Circuit Diagram

Chuyển đổi file .CDDX

File .CDDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *