CDDZ File

? Cách mở file .CDDZ? Những phần mềm mở file .CDDZ và sửa file lỗi. Convert Binary CDDZ file sang định dạng khác.

.CDDZ File Extension

   
File name CDDZ File
File Type ConceptDraw PRO Document
Nhà phát triển Computer Systems Odessa
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .CDDZ là file gì?

CDDZ là Vector Image Files - ConceptDraw PRO Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

Tài liệu được tạo ra bởi ConceptDraw PRO, một ứng dụng dùng để tạo ra các bản vẽ kinh doanh; chứa một bản vẽ, chẳng hạn như một sơ đồ khái niệm hoặc sơ đồ, cùng với bất kỳ hình dạng, biểu đồ, sơ đồ, và những người đã được chèn vào bởi người sử dụng.

What is a CDDZ file?

Document created by ConceptDraw PRO, an application used to create business drawings; contains a drawing, such as a conceptual diagram or flowchart, along with any shapes, charts, diagrams, and people that have been inserted by the user.

Cách mở .CDDZ file

Để mở file .CDDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDDZ do người dùng đóng góp.

  • CS Odessa ConceptDraw PRO

Chuyển đổi file .CDDZ

File .CDDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *