CDF-MS File

? Cách mở file .CDF-MS? Những phần mềm mở file .CDF-MS và sửa file lỗi. Convert Binary CDF-MS file sang định dạng khác.

.CDF-MS File Extension

   
File name CDF-MS File
File Type ClickOnce Compiled Manifest File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (20 Bình chọn)

File .CDF-MS là file gì?

CDF-MS là Misc Files - ClickOnce Compiled Manifest File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

hỗ trợ ứng dụng tập tin được sử dụng bởi các chương trình phần mềm được triển khai bởi ClickOnce, một công nghệ của Microsoft cho phép các chương trình Windows để được chạy bằng cách nhấn vào một liên kết trong một trang web; chứa các thuộc tính được sử dụng để chạy các ứng dụng.

What is a CDF-MS file?

Application support file used by software programs deployed by ClickOnce, a Microsoft technology allowing Windows programs to be run by clicking a link in a webpage; contains properties that are used for running the application.

Cách mở .CDF-MS file

Để mở file .CDF-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDF-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDF-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDF-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft ClickOnce
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .CDF-MS

File .CDF-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *