CDP File

? Cách mở file .CDP? Những phần mềm mở file .CDP và sửa file lỗi. Convert N/A CDP file sang định dạng khác.

.CDP File Extension

   
File name CDP File
File Type 1Trainz Simulator Content Dispatcher Pack
Nhà phát triển N3V Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (34 Bình chọn)

File .CDP là file gì?

CDP là Game Files - 1Trainz Simulator Content Dispatcher Pack, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N3V Games.

Nộp được sử dụng bởi Trainz Simulator trò chơi xe lửa mô phỏng; chứa trò chơi add-on nội dung, chẳng hạn như các tuyến đường xe lửa, thiết kế đầu máy, và cảnh quan; có thể được nhập khẩu bằng cách sử dụng Dispatcher và Content Content Manager Thêm công cụ trong các sản phẩm Trainz Simulator; cài đặt trong World Dispatcher Downloads thư mục cài đặt của Trainz.

What is a CDP file?

File used by Trainz Simulator railroad simulation games; contains game add-on content, such as train routes, locomotive designs, and scenery; can be imported using the Content Dispatcher and Content Manager Plus tools within Trainz Simulator products; installed in the WorldDispatcherDownloads folder of Trainz installations.

Cách mở .CDP file

Để mở file .CDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDP do người dùng đóng góp.

  • N3V Games Trainz Simulator
  • Power CD+G Player Pro
  • Power CD+G Player Pro
  • CONVAL
  • Media Player Classic
  • Siglos Karaoke Professional
  • Siglos Karaoke Professional

Chuyển đổi file .CDP

File .CDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *