CDPX File

? Cách mở file .CDPX? Những phần mềm mở file .CDPX và sửa file lỗi. Convert XML CDPX file sang định dạng khác.

.CDPX File Extension

   
File name CDPX File
File Type ConceptDraw PROJECT XML File
Nhà phát triển CS Odessa
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CDPX là file gì?

CDPX là Data Files - ConceptDraw PROJECT XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi CS Odessa.

hồ sơ dự án tạo ra bởi ConceptDraw DỰ ÁN, một chương trình quản lý dự án; chứa dữ liệu XML cho lịch trình dự án, nguồn lực, và theo dõi; có thể được sử dụng để "biểu đồ", dự án tạo ra mà hiển thị các chỉ số hiệu suất chính.

What is a CDPX file?

Project file created by ConceptDraw PROJECT, a project management program; contains XML data for project schedules, resources, and tracking; can be used for generating project "dashboards," which display key performance indicators.

Cách mở .CDPX file

Để mở file .CDPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDPX do người dùng đóng góp.

  • CS Odessa ConceptDraw PROJECT
  • ConceptDraw PROJECT
  • ConceptDraw PROJECT
  • CDPM-X
  • CDPM-X Viewer

Chuyển đổi file .CDPX

File .CDPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *