CDPZ File

? Cách mở file .CDPZ? Những phần mềm mở file .CDPZ và sửa file lỗi. Convert Binary CDPZ file sang định dạng khác.

.CDPZ File Extension

   
File name CDPZ File
File Type ConceptDraw PROJECT Document
Nhà phát triển CS Odessa
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .CDPZ là file gì?

CDPZ là Data Files - ConceptDraw PROJECT Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CS Odessa.

văn kiện dự án tạo ra bởi ConceptDraw DỰ ÁN, một ứng dụng được sử dụng để quản lý dự án; lưu trữ dữ liệu cho lịch trình dự án, nguồn lực, và theo dõi; thường được sử dụng cho dự án tạo "biểu đồ", mà tóm tắt các chỉ số hiệu suất chính.

What is a CDPZ file?

Project document created by ConceptDraw PROJECT, an application used for project management; stores data for project schedules, resources, and tracking; often used for generating project "dashboards," which summarize key performance indicators.

Cách mở .CDPZ file

Để mở file .CDPZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDPZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDPZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDPZ do người dùng đóng góp.

  • CS Odessa ConceptDraw PROJECT
  • ConceptDraw PROJECT
  • ConceptDraw PROJECT

Chuyển đổi file .CDPZ

File .CDPZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *