CDRAPP File

? Cách mở file .CDRAPP? Những phần mềm mở file .CDRAPP và sửa file lỗi. Convert N/A CDRAPP file sang định dạng khác.

.CDRAPP File Extension

   
File name CDRAPP File
File Type CorelDRAW.app Image File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CDRAPP là file gì?

CDRAPP là Vector Image Files - CorelDRAW.app Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

tập tin Một CDRAPP là một bản vẽ (hoặc hình ảnh vector) được tạo ra bởi CorelDRAW.app, một minh hoạ vector và bố trí trang chương trình trực tuyến. Đây là một kho lưu trữ Zip nén có chứa thông tin về một bản vẽ, mà như văn bản, đường nét, hình dạng, màu sắc và hiệu ứng trong hình ảnh. file CDR được sử dụng để tạo ra các loại tài liệu, chẳng hạn như thuyết trình, thẻ, bài viết Facebook, đồ họa blog, và áp phích.

What is a CDRAPP file?

A CDRAPP file is a drawing (or vector image) created by CorelDRAW.app, an online vector illustration and page layout program. It is a Zip-compressed archive that contains information about a drawing, which such as the text, lines, shapes, colors, and effects in the image. CDR files are used to create various types of documents, such as presentations, cards, Facebook posts, blog graphics, and posters.

Cách mở .CDRAPP file

Để mở file .CDRAPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDRAPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDRAPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDRAPP do người dùng đóng góp.

  • CorelDRAW.app

Chuyển đổi file .CDRAPP

File .CDRAPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *