CDS File

? Cách mở file .CDS? Những phần mềm mở file .CDS và sửa file lỗi. Convert N/A CDS file sang định dạng khác.

.CDS File Extension

   
File name CDS File
File Type ConceptDraw SlideShow
Nhà phát triển Computer Systems Odessa
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .CDS là file gì?

CDS là Vector Image Files - ConceptDraw SlideShow, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

Slide show tập tin được tạo ra bởi ConceptDraw PRO, một ứng dụng dùng để tạo ra các bản vẽ kinh doanh; cửa hàng một slide show của kế hoạch kinh doanh bằng hình của bạn, chẳng hạn như một sơ đồ, bản vẽ, sơ đồ hoặc.

What is a CDS file?

Slide show file created by ConceptDraw PRO, an application used to create business drawings; stores a slide show of your visualized business plan, such as a flowchart, drawing, or diagram.

Cách mở .CDS file

Để mở file .CDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDS do người dùng đóng góp.

  • CS Odessa ConceptDraw PRO
  • ChemDraw Ultra
  • ChemDraw Ultra
  • ColorDirector2
  • Shadows
  • Intellect
  • Intellect

Chuyển đổi file .CDS

File .CDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *