CDRT File

? Cách mở file .CDRT? Những phần mềm mở file .CDRT và sửa file lỗi. Convert Binary CDRT file sang định dạng khác.

.CDRT File Extension

   
File name CDRT File
File Type CorelDRAW Image Template
Nhà phát triển Corel
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CDRT là file gì?

CDRT là Settings Files - CorelDRAW Image Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

tập tin Một CDRT là một hình ảnh mẫu được tạo ra bởi CorelDRAW, một chỉnh sửa hình ảnh và trang chương trình bố trí. Nó chứa các thuộc tính hình ảnh, chẳng hạn như trang, người cai trị, lưới, hướng dẫn, và các thuộc tính phong cách, để tạo nhiều tài liệu .CDR hoặc hình ảnh. file CDRT được sử dụng để tạo các tài liệu như áp phích, infographics, logo, bài truyền thông xã hội, các trang web, danh thiếp, và lời mời.

What is a CDRT file?

A CDRT file is an image template created by CorelDRAW, an image editing and page layout program. It contains image properties, such as page, ruler, grid, guideline, and style properties, for creating multiple .CDR documents or images. CDRT files are used to create documents such as posters, infographics, logos, social media posts, web pages, business cards, and invitations.

Cách mở .CDRT file

Để mở file .CDRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDRT do người dùng đóng góp.

  • CorelDRAW Graphics Suite 2020

Chuyển đổi file .CDRT

File .CDRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *