CDSX File

? Cách mở file .CDSX? Những phần mềm mở file .CDSX và sửa file lỗi. Convert XML CDSX file sang định dạng khác.

.CDSX File Extension

   
File name CDSX File
File Type ConceptDraw PRO XML SlideShow File
Nhà phát triển Computer Systems Odessa
Phân loại Vector Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CDSX là file gì?

CDSX là Vector Image Files - ConceptDraw PRO XML SlideShow File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

trượt XML chương trình được tạo ra bởi ConceptDraw PRO, một ứng dụng sử dụng để tạo hình tượng của dữ liệu kinh doanh; lưu trữ các phiên bản XML của tệp .CDS, được lưu trữ trong các khó khăn hơn để đọc định dạng nhị phân.

What is a CDSX file?

XML slide show created by ConceptDraw PRO, an application used to create visualizations of business data; stores the XML version of a .CDS file, which is stored in the harder-to-read binary format.

Cách mở .CDSX file

Để mở file .CDSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDSX do người dùng đóng góp.

  • CS Odessa ConceptDraw PRO
  • CD Storage Master
  • CD Storage Master

Chuyển đổi file .CDSX

File .CDSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *