CDW File

? Cách mở file .CDW? Những phần mềm mở file .CDW và sửa file lỗi. Convert Binary CDW file sang định dạng khác.

.CDW File Extension

   
File name CDW File
File Type KOMPAS Document
Nhà phát triển ASCON
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (22 Bình chọn)

File .CDW là file gì?

CDW là CAD Files - KOMPAS Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ASCON.

tài liệu CAD tạo ra bởi Kompas-3D, một chương trình được sử dụng để mô hình hóa các bộ phận và lắp ráp; có thể được sử dụng để tạo ra tài liệu thiết kế, minh họa kỹ thuật, và cho xuất khẩu mô hình hình học cho sản xuất.

What is a CDW file?

CAD document created by KOMPAS-3D, a program used for modeling parts and assemblies; can be used for generating design documentation, technical illustrations, and for exporting model geometry for manufacturing.

Cách mở .CDW file

Để mở file .CDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDW do người dùng đóng góp.

  • ASCON KOMPAS-3D Viewer
  • ASCON KOMPAS-3D
  • ASCON KOMPAS-3D
  • Media Player Classic
  • C-Design
  • Cascade
  • Cascade

Chuyển đổi file .CDW

File .CDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *