CEDPRJ File

? Cách mở file .CEDPRJ? Những phần mềm mở file .CEDPRJ và sửa file lỗi. Convert N/A CEDPRJ file sang định dạng khác.

.CEDPRJ File Extension

   
File name CEDPRJ File
File Type Ashampoo CoverEditor Project
Nhà phát triển Ashampoo
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .CEDPRJ là file gì?

CEDPRJ là Page Layout Files - Ashampoo CoverEditor Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ashampoo.

dự án Disc bìa được tạo ra bởi CoverEditor, một chương trình thiết kế trường hợp đĩa kèm Ashampoo Burning Studio; chứa thông tin thiết kế cho in nhãn đĩa; cho phép người dùng lưu thiết kế đĩa cho sau này chỉnh sửa và in ấn.

What is a CEDPRJ file?

Disc cover project created by CoverEditor, a disc case design program included with Ashampoo Burning Studio; contains design information for print a disc label; allows users to save disc designs for later editing and printing.

Cách mở .CEDPRJ file

Để mở file .CEDPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CEDPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CEDPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CEDPRJ do người dùng đóng góp.

  • Ashampoo Cover Studio
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio
  • Ashampoo Burning Studio Elements
  • Ashampoo Cover Studio
  • Ashampoo Burning Studio CBE
  • Ashampoo Burning Studio CBE

Chuyển đổi file .CEDPRJ

File .CEDPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *