CEF File

? Cách mở file .CEF? Những phần mềm mở file .CEF và sửa file lỗi. Convert Binary CEF file sang định dạng khác.

.CEF File Extension

   
File name CEF File
File Type 1Class Action Gradebook Elementary File
Nhà phát triển CalEd Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .CEF là file gì?

CEF là Data Files - 1Class Action Gradebook Elementary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CalEd Software.

Tập tin được tạo ra bởi Tiểu Edition của Class Action bảng điểm, một chương trình được sử dụng bởi các giáo viên để ghi điểm trường tiểu học; tiết kiệm các danh sách lớp học và bài tập như điểm cũng như đánh giá; có thể được sử dụng để tạo thẻ báo cáo.

What is a CEF file?

File created by the Elementary Edition of Class Action Gradebook, a program used by teachers for recording elementary school grades; saves the classroom roster and assignments as well as evaluated scores; can be used for generating report cards.

Cách mở .CEF file

Để mở file .CEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CEF do người dùng đóng góp.

  • Apabi Reader
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PR860 Customer Programming Software
  • CESVA Capture Studio
  • Cuusamo Configurator
  • Cuusamo Configurator

Chuyển đổi file .CEF

File .CEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *