JPW File

? Cách mở file .JPW? Những phần mềm mở file .JPW và sửa file lỗi. Convert Text JPW file sang định dạng khác.

.JPW File Extension

   
File name JPW File
File Type World File for JPEG
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .JPW là file gì?

JPW là GIS Files - World File for JPEG, dưới định dạng Text được phát triển bởi ESRI.

JPEG tập tin trên thế giới được sử dụng bởi hệ thống thông tin địa lý (GIS) ứng dụng; cửa hàng địa điểm, quy mô, và luân chuyển của một bản đồ được lưu lại dưới dạng hình ảnh JPEG; được sử dụng để liên kết hình ảnh bản đồ raster với các địa điểm trên thế giới, chẳng hạn như đối với hình ảnh vệ tinh trên không.

What is a JPW file?

JPEG world file used by geographic information system (GIS) applications; stores the location, scale, and rotation of a map that is saved as a JPEG image; used for associating raster map images with world locations, such as for aerial satellite photographs.

Cách mở .JPW file

Để mở file .JPW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JPW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JPW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JPW do người dùng đóng góp.

  • Blue Marble Geographics Global Mapper
  • ESRI ArcReader
  • ESRI ArcReader
  • ESRI ArcGIS for Desktop

Chuyển đổi file .JPW

File .JPW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *