CEL File

? Cách mở file .CEL? Những phần mềm mở file .CEL và sửa file lỗi. Convert Text and Binary CEL file sang định dạng khác.

.CEL File Extension

   
File name CEL File
File Type 1Affymetrix Probe Results File
Nhà phát triển Affymetrix
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (26 Bình chọn)

File .CEL là file gì?

CEL là Data Files - 1Affymetrix Probe Results File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Affymetrix.

Một tập tin CEL là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi phần mềm phân tích hình ảnh microarray Affymetrix DNA. Nó chứa các dữ liệu được chiết xuất từ ​​"thăm dò" trên một Affymetrix GeneChip và có thể lưu trữ hàng ngàn điểm dữ liệu, có thể làm cho nó lớn trong kích thước tập tin. file CEL thể được xử lý bởi các thuật toán phần mềm và hình dung về một mạng lưới 2D như một phần của một thí nghiệm gen tổng thể.

What is a CEL file?

A CEL file is a data file created by Affymetrix DNA microarray image analysis software. It contains the data extracted from "probes" on an Affymetrix GeneChip and can store thousands of data points, which may make it large in file size. CEL files can be processed by software algorithms and visualized on a 2D grid as part of an overall genome experiment.

Cách mở .CEL file

Để mở file .CEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CEL do người dùng đóng góp.

  • multi-aff-py
  • Affymetrix Tiling Analysis Software
  • Affymetrix Tiling Analysis Software
  • The MathWorks MATLAB
  • VSN GenStat
  • RMAExpress
  • RMAExpress

Chuyển đổi file .CEL

File .CEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *