CELL File

? Cách mở file .CELL? Những phần mềm mở file .CELL và sửa file lỗi. Convert Binary CELL file sang định dạng khác.

.CELL File Extension

   
File name CELL File
File Type Thinkfree Office NEO Cell Workbook
Nhà phát triển Hancom
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .CELL là file gì?

CELL là Spreadsheet Files - Thinkfree Office NEO Cell Workbook, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hancom.

Một tập tin CELL là một bảng tính được tạo ra bởi di động, ứng dụng bảng tính kèm theo bộ ứng dụng ThinkFree Office NEO. Nó chứa các bảng dữ liệu được lưu trữ trong các tế bào sắp xếp thành hàng và cột. file CELL cũng có thể lưu trữ các biểu đồ, đồ thị, và công thức toán học.

What is a CELL file?

A CELL file is a workbook created by Cell, a spreadsheet application included with the Thinkfree Office NEO suite. It contains worksheets of data stored in cells arranged in rows and columns. CELL files may also store charts, graphs, and mathematical formulas.

Cách mở .CELL file

Để mở file .CELL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CELL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CELL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CELL do người dùng đóng góp.

  • Hancom Thinkfree Office NEO Cell
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP
  • Hancom Office Hancell
  • Hancom Office Hcell VP
  • Cell
  • Cell

Chuyển đổi file .CELL

File .CELL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *