CELX File

? Cách mở file .CELX? Những phần mềm mở file .CELX và sửa file lỗi. Convert Text CELX file sang định dạng khác.

.CELX File Extension

   
File name CELX File
File Type Celestia Script
Nhà phát triển Celestia Development Team
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (14 Bình chọn)

File .CELX là file gì?

CELX là Executable Files - Celestia Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Celestia Development Team.

Script được sử dụng bởi Celestia, một ứng dụng duyệt vũ trụ miễn phí; được viết bằng các hướng dẫn Lua ngôn ngữ kịch bản và quy định cụ thể cho vị trí và quan sát góc trong vũ trụ theo thời gian; được sử dụng để đánh dấu vị trí trong không gian cũng như để tạo các tour du lịch của vũ trụ.

What is a CELX file?

Script used by Celestia, a free universe browsing application; written using the Lua scripting language and specifies instructions for the location and observation angle in the universe over time; used for marking locations in space as well as for creating tours of the universe.

Cách mở .CELX file

Để mở file .CELX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CELX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CELX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CELX do người dùng đóng góp.

  • Celestia
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • Apple TextEdit
  • Vim
  • Vim

Chuyển đổi file .CELX

File .CELX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *