CEM File

? Cách mở file .CEM? Những phần mềm mở file .CEM và sửa file lỗi. Convert Binary CEM file sang định dạng khác.

.CEM File Extension

   
File name CEM File
File Type Children of the Nile Model File
Nhà phát triển Tilted Mill Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .CEM là file gì?

CEM là Game Files - Children of the Nile Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tilted Mill Entertainment.

mô hình trò chơi tập tin được sử dụng bởi Children of the Nile (CotN), một trò chơi mô phỏng bộ thành phố xây dựng ở Ai Cập cổ đại; tiết kiệm 3D mô hình cho các trò chơi và có thể cho người, động vật, các tòa nhà, và các đối tượng trò chơi khác.

What is a CEM file?

Game model file used by Children of the Nile (CotN), a city-building simulation game set in ancient Egypt; saves 3D models for the game and may be for people, animals, buildings, and other game objects.

Cách mở .CEM file

Để mở file .CEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CEM do người dùng đóng góp.

  • Architect
  • Stitch Era Era
  • Stitch Era Era
  • Media Player Classic
  • CEMTool
  • auditCARE
  • auditCARE

Chuyển đổi file .CEM

File .CEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *