CER File

? Cách mở file .CER? Những phần mềm mở file .CER và sửa file lỗi. Convert Binary CER file sang định dạng khác.

.CER File Extension

   
File name CER File
File Type Internet Security Certificate
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (30 Bình chọn)

File .CER là file gì?

CER là Web Files - Internet Security Certificate, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin CER là một tập tin an ninh cung cấp bởi một bên thứ ba Certificate Authority, chẳng hạn như VeriSign hoặc Thwate, xác minh tính xác thực của một trang web. Nó được cài đặt trên một máy chủ web để thiết lập giá trị của một trang web nào đó được lưu trữ trên máy chủ.

What is a CER file?

A CER file is a security file provided by a third party Certificate Authority, such as VeriSign or Thwate, that verifies the authenticity of a website. It is installed on a web server to establish the validity of a certain website hosted on the server.

Cách mở .CER file

Để mở file .CER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CER do người dùng đóng góp.

  • Apple Keychain Access
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Web browser
  • Adobe Acrobat Reader DC
  • Adobe Acrobat Reader DC
  • Apple Safari

Chuyển đổi file .CER

File .CER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *