CERBER File

? Cách mở file .CERBER? Những phần mềm mở file .CERBER và sửa file lỗi. Convert N/A CERBER file sang định dạng khác.

.CERBER File Extension

   
File name CERBER File
File Type Cerber Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CERBER là file gì?

CERBER là Encoded Files - Cerber Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin CERBER là một tập tin được mã hóa bởi Cerber ransomware, một loại virus được sử dụng bởi tội phạm mạng để chiếm quyền điều khiển tập tin máy tính của người dùng. Nó chứa tập tin cá nhân của người dùng, chẳng hạn như một .DOC, .JPG, hoặc file .MP3, mã hóa với các phương pháp mã hóa AES-265 và RSA. file CERBER trở nên phổ biến vào năm 2016 và tương tự như .LOCKY và .ZZZZZ tập tin được tạo ra bởi Locky ransomware.

What is a CERBER file?

A CERBER file is a file encrypted by Cerber ransomware, a virus used by cybercriminals to hijack a user's computer files. It contains a user's personal file, such as a .DOC, .JPG, or .MP3 file, encrypted with AES-265 and RSA methods. CERBER files became popular in 2016 and are similar to .LOCKY and .ZZZZZ files that are created by Locky ransomware.

Cách mở .CERBER file

Để mở file .CERBER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CERBER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CERBER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CERBER do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CERBER

File .CERBER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *