CERTSIGNINGREQUEST File

? Cách mở file .CERTSIGNINGREQUEST? Những phần mềm mở file .CERTSIGNINGREQUEST và sửa file lỗi. Convert N/A CERTSIGNINGREQUEST file sang định dạng khác.

.CERTSIGNINGREQUEST File Extension

   
File name CERTSIGNINGREQUEST File
File Type Apple Developer Signing Certificate Request File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .CERTSIGNINGREQUEST là file gì?

CERTSIGNINGREQUEST là Data Files - Apple Developer Signing Certificate Request File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

yêu cầu tập tin được tạo ra bởi giấy chứng nhận Keychain Access, một công cụ của Apple để quản lý và mật khẩu và giấy chứng nhận cửa hàng; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi Apple để yêu cầu ký giấy chứng nhận cho sự phát triển iOS và Mac.

What is a CERTSIGNINGREQUEST file?

Certificate request file created by Keychain Access, an Apple tool that manages and stores passwords and certificates; contains data referenced by Apple to request a signing certificate for iOS and Mac development.

Cách mở .CERTSIGNINGREQUEST file

Để mở file .CERTSIGNINGREQUEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CERTSIGNINGREQUEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CERTSIGNINGREQUEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CERTSIGNINGREQUEST do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CERTSIGNINGREQUEST

File .CERTSIGNINGREQUEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *