JBG File

? Cách mở file .JBG? Những phần mềm mở file .JBG và sửa file lỗi. Convert Binary JBG file sang định dạng khác.

.JBG File Extension

   
File name JBG File
File Type Joint Bi-level Image Group File
Nhà phát triển Joint Bi-level Image Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .JBG là file gì?

JBG là Raster Image Files - Joint Bi-level Image Group File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Joint Bi-level Image Group.

định dạng hình ảnh sử dụng để lưu trữ hình ảnh màu đen và trắng, màu xám, và màu sắc; sử dụng lossless nén để tạo kích cỡ file ảnh nhỏ hơn so với các định dạng tiêu chuẩn công nghiệp khác, chẳng hạn như CCITT Nhóm 3 (G3) hoặc CCITT Nhóm 4 (G4) nén.

What is a JBG file?

Image format used to store black and white, grayscale, and color images; uses lossless compression to create smaller image file sizes than other industry standard formats, such as CCITT Group 3 (G3) or CCITT Group 4 (G4) compression.

Cách mở .JBG file

Để mở file .JBG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JBG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JBG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JBG do người dùng đóng góp.

  • ToyViewer
  • Newera Graphics Converter Pro
  • Newera Graphics Converter Pro
  • XnView MP
  • MysticThumbs
  • Visual Photo++ Application
  • Visual Photo++ Application

Chuyển đổi file .JBG

File .JBG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *