JBI File

? Cách mở file .JBI? Những phần mềm mở file .JBI và sửa file lỗi. Convert Text JBI file sang định dạng khác.

.JBI File Extension

   
File name JBI File
File Type Motoman Robot Job File
Nhà phát triển Motoman
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .JBI là file gì?

JBI là Data Files - Motoman Robot Job File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Motoman.

tập tin công việc được tạo ra bởi phần mềm Motoman Robot lập trình; chứa các hướng dẫn cho chuyển động và hành động khác mà kiểm soát robot; có thể được lập trình và mô phỏng ẩn và sau đó tải lên cơ sở dữ liệu công việc của robot.

What is a JBI file?

Job file created by Motoman robot programming software; contains instructions for motion and other actions that control the robot; can be programmed and simulated offline and then uploaded to the robot's job database.

Cách mở .JBI file

Để mở file .JBI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JBI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JBI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JBI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • jobmenu loader

Chuyển đổi file .JBI

File .JBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *