HFT File

? Cách mở file .HFT? Những phần mềm mở file .HFT và sửa file lỗi. Convert Binary HFT file sang định dạng khác.

.HFT File Extension

   
File name HFT File
File Type HotDocs Form Template
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .HFT là file gì?

HFT là Page Layout Files - HotDocs Form Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi HotDocs.

Tài liệu mẫu được tạo ra bởi HotDocs, một gói phần mềm sử dụng cho thế hệ tài liệu; tiết kiệm một mẫu cho một hình thức kỹ thuật số, thường trong một hình thức pháp lý hoặc bảo hiểm; có thể được xuất bản cho một tài liệu .HFD bằng cách điền vào các lĩnh vực có sử dụng câu trả lời.

What is a HFT file?

Document template created by HotDocs, a software package used for document generation; saves a template for a digital form, often for a legal or insurance form; can be published to an .HFD document by filling the fields with user answers.

Cách mở .HFT file

Để mở file .HFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HFT do người dùng đóng góp.

  • HotDocs
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP
  • Media Player Classic
  • HaftiX
  • HotDocs
  • HotDocs

Chuyển đổi file .HFT

File .HFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *