JOBOPTIONS File

? Cách mở file .JOBOPTIONS? Những phần mềm mở file .JOBOPTIONS và sửa file lỗi. Convert N/A JOBOPTIONS file sang định dạng khác.

.JOBOPTIONS File Extension

   
File name JOBOPTIONS File
File Type Adobe Joboptions File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (12 Bình chọn)

File .JOBOPTIONS là file gì?

JOBOPTIONS là Data Files - Adobe Joboptions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

File được sử dụng bởi Adobe Distiller, một chương trình mà điều khiển việc tạo ra các tập tin PDF; cửa hàng thuộc tính để tạo một tập tin PDF, bao gồm thiết lập bảo mật, phối hợp màu sắc, phông chữ, và độ phân giải hình ảnh; cho phép các file PDF được tạo ra để có các tính chất tương tự.

What is a JOBOPTIONS file?

File used by Adobe Distiller, a program that controls the creation of PDF files; stores properties for generating a PDF, including security settings, color schemes, fonts, and image resolutions; allows generated PDFs to have the same properties.

Cách mở .JOBOPTIONS file

Để mở file .JOBOPTIONS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JOBOPTIONS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JOBOPTIONS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JOBOPTIONS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .JOBOPTIONS

File .JOBOPTIONS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *