JOE File

? Cách mở file .JOE? Những phần mềm mở file .JOE và sửa file lỗi. Convert Text JOE file sang định dạng khác.

.JOE File Extension

   
File name JOE File
File Type JOE Document
Nhà phát triển Cyril Hicks
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .JOE là file gì?

JOE là Text Files - JOE Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Cyril Hicks.

Nộp được tạo ra bởi Cyril Hicks; chứa văn bản đơn giản; lưu trong một định dạng độc quyền và chỉ có thể được mở bằng các .joe biên tập viên; bao gồm nhiều tính năng, ví dụ, nó không thể được chỉnh sửa lần lưu, không thể được xuất ra dưới dạng một loại tập tin khác nhau, và không thể được lựa chọn như một filetype hợp lệ hoặc như một loại mặc định.

What is a JOE file?

File created by Cyril Hicks; contains simple text; saved in a proprietary format and can only be opened by the .joe Editor; includes multiple features, e.g., it cannot be edited once saved, cannot be exported as a different file type, and cannot be chosen as a valid filetype or as a default type.

Cách mở .JOE file

Để mở file .JOE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JOE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JOE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JOE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .JOE

File .JOE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *