LAV File

? Cách mở file .LAV? Những phần mềm mở file .LAV và sửa file lỗi. Convert N/A LAV file sang định dạng khác.

.LAV File Extension

   
File name LAV File
File Type DNA Sequence Alignment File
Nhà phát triển PSU Miller Lab
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LAV là file gì?

LAV là Data Files - DNA Sequence Alignment File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PSU Miller Lab.

Một tập tin LAV là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi LASTZ, hoặc người tiền nhiệm của nó BLASTZ. Nó chứa các khối liên kết của chuỗi DNA tổ chức trong ma trận. file LAV được sử dụng để xác định các mối quan hệ cấu trúc, tiến hóa, và chức năng tương tự giữa các chuỗi DNA.

What is a LAV file?

A LAV file is a data file created by LASTZ, or its predecessor BLASTZ. It contains alignment blocks of DNA sequences organized in matrices. LAV files are used to identify similar structural, evolutionary, and functional relationships between DNA sequences.

Cách mở .LAV file

Để mở file .LAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LAV do người dùng đóng góp.

  • LASTZ
  • Liquid Player
  • Liquid Player

Chuyển đổi file .LAV

File .LAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *