CETRAINER File

? Cách mở file .CETRAINER? Những phần mềm mở file .CETRAINER và sửa file lỗi. Convert N/A CETRAINER file sang định dạng khác.

.CETRAINER File Extension

   
File name CETRAINER File
File Type Cheat Engine Trainer File
Nhà phát triển Cheat Engine
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (43 Bình chọn)

File .CETRAINER là file gì?

CETRAINER là Game Files - Cheat Engine Trainer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cheat Engine.

tập tin Một CETRAINER là một file Cheat Engine Trainer tạo ra bởi Cheat Engine, một chương trình mã nguồn mở được sử dụng để tạo ra "cheats", hoặc sửa đổi, các trò chơi dựa trên Windows. Nó chứa một "huấn luyện viên" được tạo ra từ các bảng trong một file Cheat Engine CT, được sử dụng để chạy trong một trò chơi hoặc ứng dụng sửa đổi dữ liệu hoặc các tập tin vá để cho phép gian lận. file CETRAINER thể được lưu trong định dạng XML hoặc mã hóa với mã hóa XOR và nén với zlib nén.

What is a CETRAINER file?

A CETRAINER file is a Cheat Engine Trainer file created by Cheat Engine, an open source program used to create "cheats," or modifications, to Windows-based games. It contains a "trainer" generated from tables in a Cheat Engine CT file, which is used to run during a game or application to modify data or to patch files to allow cheating. CETRAINER files may be saved in XML format or encrypted with XOR encryption and compressed with Zlib-compression.

Cách mở .CETRAINER file

Để mở file .CETRAINER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CETRAINER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CETRAINER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CETRAINER do người dùng đóng góp.

  • CEtrainer-decrypter
  • Cheat Engine
  • Cheat Engine

Chuyển đổi file .CETRAINER

File .CETRAINER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *