CEX File

? Cách mở file .CEX? Những phần mềm mở file .CEX và sửa file lỗi. Convert N/A CEX file sang định dạng khác.

.CEX File Extension

   
File name CEX File
File Type SolidWorks Enterprise PDM Vault Export File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .CEX là file gì?

CEX là Settings Files - SolidWorks Enterprise PDM Vault Export File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dassault Systemes.

Tập tin được tạo ra bởi SolidWorks Enterprise PDM (sản phẩm quản lý dữ liệu), một ứng dụng được sử dụng bởi các tổ chức để lưu trữ dữ liệu sản phẩm; chứa các cài đặt cho một kho tiền, đó là vị trí trung tâm dữ liệu được lưu trữ; cho phép các thiết lập để được nhập khẩu bởi một hầm khác nhau.

What is a CEX file?

File created by SolidWorks Enterprise PDM (Product Data Management), an application used by organizations for storing product data; contains the settings for a vault, which is the centralized location that data is stored; enables the settings to be imported by a different vault.

Cách mở .CEX file

Để mở file .CEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CEX do người dùng đóng góp.

  • Dassault Systemes SolidWorks Enterprise PDM
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • CEX
  • CE3X
  • SolidWorks Enterprise PDM
  • SolidWorks Enterprise PDM

Chuyển đổi file .CEX

File .CEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *