CF2 File

? Cách mở file .CF2? Những phần mềm mở file .CF2 và sửa file lỗi. Convert N/A CF2 file sang định dạng khác.

.CF2 File Extension

   
File name CF2 File
File Type Common File Format File
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CF2 là file gì?

CF2 là CAD Files - Common File Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

file CAD có chứa thiết kế gói 3D hoặc kiểu dữ liệu khác; có thể được xử lý và cắt bởi một máy CAD / CAM, chẳng hạn như một thiết bị cắt chết; lưu trong một định dạng mở, có thể được công nhận bởi nhiều thiết bị phần cứng và chương trình phần mềm.

What is a CF2 file?

CAD file that contains 3D package designs or other model data; can be processed and cut by a CAD/CAM machine, such as a die cutting device; saved in an open format, which may be recognized by multiple hardware devices and software programs.

Cách mở .CF2 file

Để mở file .CF2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CF2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CF2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CF2 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Free Download Manager
  • Free Download Manager
  • jetAudio
  • Media Player Classic
  • Impact CAD/CAM Packaging
  • Impact CAD/CAM Packaging

Chuyển đổi file .CF2

File .CF2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *