CFA File

? Cách mở file .CFA? Những phần mềm mở file .CFA và sửa file lỗi. Convert N/A CFA file sang định dạng khác.

.CFA File Extension

   
File name CFA File
File Type 1ComProbe Analyzer Capture File
Nhà phát triển Frontline
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (34 Bình chọn)

File .CFA là file gì?

CFA là Data Files - 1ComProbe Analyzer Capture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Frontline.

tập tin Một CFA là một tập tin thu thập dữ liệu được tạo ra bởi máy phân tích Frontline ComProbe, chẳng hạn như BPA 600 Dual Mode Bluetooth Protocol Analyzer và BPA Low Energy Bluetooth Protocol Analyzer. Nó chứa dữ liệu được thu thập bởi một máy phân tích như số khung, lệnh, phân đoạn, khối, hoặc UUID. file CFA được thu thập bằng cách phân tích để xác định xem một sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn tương thích Bluetooth.

What is a CFA file?

A CFA file is a data capture file created by Frontline ComProbe analyzers, such as the BPA 600 Dual Mode Bluetooth Protocol Analyzer and the BPA Low Energy Bluetooth Protocol Analyzer. It contains data collected by an analyzer such as the frame number, command, segment, block, or UUID. CFA files are collected by analyzers to determine if a product meets Bluetooth interoperability standards.

Cách mở .CFA file

Để mở file .CFA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFA do người dùng đóng góp.

  • Frontline ComProbe Analysis System
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Accident Reconstruction Professional
  • CHIPDRIVE MyKey
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .CFA

File .CFA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *