CFG File

? Cách mở file .CFG? Những phần mềm mở file .CFG và sửa file lỗi. Convert Text CFG file sang định dạng khác.

.CFG File Extension

   
File name CFG File
File Type 1Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (806 Bình chọn)

File .CFG là file gì?

CFG là Settings Files - 1Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một CFG là một tập tin sở thích chung chung rằng các thiết lập cửa hàng và thông tin cấu hình. Nó được sử dụng bởi các chương trình khác nhau, trong đó có nghĩa là file CFG khác nhau có thể lưu trữ dữ liệu trong các định dạng khác nhau. CFG tập tin thường không nên được mở bằng tay nhưng có thể được lưu trong một định dạng văn bản có thể được xem trong một trình soạn thảo văn bản.

What is a CFG file?

A CFG file is a generic preference file that stores settings and configuration information. It is used by various programs, which means different CFG files may store data in different formats. CFG files typically should not be opened manually but may be saved in a text format that can be viewed in a text editor.

Cách mở .CFG file

Để mở file .CFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFG do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • MacroMates TextMate
  • MacroMates TextMate
  • MacVim
  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft WordPad
  • Notepad2
  • text editor

Chuyển đổi file .CFG

File .CFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *