CFL File

? Cách mở file .CFL? Những phần mềm mở file .CFL và sửa file lỗi. Convert N/A CFL file sang định dạng khác.

.CFL File Extension

   
File name CFL File
File Type IMVU Product File
Nhà phát triển IMVU
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .CFL là file gì?

CFL là Misc Files - IMVU Product File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IMVU.

Sản phẩm tạo ra cho IMVU, một chương trình tin nhắn tức thời cho phép người dùng xây dựng 3D nhân vật như avatar; sản phẩm bao gồm quần áo cho nhân vật nam và nữ, các tính năng xuất hiện cá nhân, vật nuôi, phòng, và đồ nội thất.

What is a CFL file?

Product created for IMVU, an instant messaging program that allows users to build 3D characters as avatars; products include clothing for male and female characters, personal appearance features, pets, rooms, and furniture.

Cách mở .CFL file

Để mở file .CFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFL do người dùng đóng góp.

  • CorelFLOW
  • CompuFoil3D
  • CompuFoil3D
  • Media Player Classic
  • ViewFD
  • CompuFoil3D Application
  • CompuFoil3D Application

Chuyển đổi file .CFL

File .CFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *