CFML File

? Cách mở file .CFML? Những phần mềm mở file .CFML và sửa file lỗi. Convert Text CFML file sang định dạng khác.

.CFML File Extension

   
File name CFML File
File Type ColdFusion Markup Language File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CFML là file gì?

CFML là Web Files - ColdFusion Markup Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Trang web viết bằng CFML (ColdFusion Markup Language), một ngôn ngữ lập trình được duy trì bởi Adobe; chứa các thẻ, trong đó xác định các hoạt động được thực hiện trên một máy chủ ColdFusion khi người dùng yêu cầu trang Web; có thể lưu trữ các hoạt động cơ sở dữ liệu, HTML nhúng, và các yếu tố trang Web khác.

What is a CFML file?

Web page written in CFML (ColdFusion Markup Language), a programming language maintained by Adobe; contains tags, which define operations that are executed on a ColdFusion server when a user requests the Web page; may store database operations, embedded HTML, and other Web page elements.

Cách mở .CFML file

Để mở file .CFML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFML do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Adobe ColdFusion 2018
  • Adobe ColdFusion 2018
  • Adobe ColdFusion Builder
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Railo
  • Railo

Chuyển đổi file .CFML

File .CFML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *