CHAI File

? Cách mở file .CHAI? Những phần mềm mở file .CHAI và sửa file lỗi. Convert N/A CHAI file sang định dạng khác.

.CHAI File Extension

   
File name CHAI File
File Type Chaimera Artwork File
Nhà phát triển padonko
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .CHAI là file gì?

CHAI là Page Layout Files - Chaimera Artwork File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi padonko.

tập tin Một CHAI là một tập tin tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi Chaimera, một bố cục trang và thiết kế công cụ dựa trên đám mây. Nó bao gồm một thiết kế trang, trong đó có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, đường nét, và hình dạng.

What is a CHAI file?

A CHAI file is an artwork file created by Chaimera, a cloud-based page layout and design tool. It contains a page design, which may include text, images, lines, and shapes.

Cách mở .CHAI file

Để mở file .CHAI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHAI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHAI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHAI do người dùng đóng góp.

  • Fabric JS
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .CHAI

File .CHAI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *