CHL File

CHL là Settings Files - WinFast PVR2 Channel List, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Leadtek Research.

.CHL File Extension

   
File name CHL File
File Type WinFast PVR2 Channel List
Nhà phát triển Leadtek Research
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .CHL là file gì?

CHL là Settings Files - WinFast PVR2 Channel List, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Leadtek Research.

Danh sách các kênh đã lưu bởi WinFast PVR2, chương trình phần mềm bao gồm phần cứng WinFast DVR (chẳng hạn như card TV tuner và các thiết bị USB); cửa hàng kênh có thể được xem và ghi lại bằng cách sử dụng phần mềm WinFast DVR2.

What is a CHL file?

List of channels saved by WinFast PVR2, the software program included with WinFast DVR hardware (such as TV tuner cards and USB devices); stores channels that can be viewed and recorded using the WinFast DVR2 software.

Phần mềm mở file .CHL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHL do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Manager
  • Manager
  • LP Data View

Chuyển đổi file .CHL

           

File .CHL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *