CRYPT12 File

? Cách mở file .CRYPT12? Những phần mềm mở file .CRYPT12 và sửa file lỗi. Convert N/A CRYPT12 file sang định dạng khác.

.CRYPT12 File Extension

   
File name CRYPT12 File
File Type WhatsApp Encrypted Database File
Nhà phát triển WhatsApp
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (823 Bình chọn)

File .CRYPT12 là file gì?

CRYPT12 là Database Files - WhatsApp Encrypted Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi WhatsApp.

Một tập tin CRYPT12 là một cơ sở dữ liệu được mã hóa được tạo ra bởi WhatsApp Messenger, một ứng dụng Messenger Android. Nó chứa một 256-bit AES mã hóa cơ sở dữ liệu các thông điệp được gửi và nhận thông qua ứng dụng.

What is a CRYPT12 file?

A CRYPT12 file is an encrypted database created by WhatsApp Messenger, an Android messenger application. It contains a 256-bit AES encrypted database of messages sent and received through the app.

Cách mở .CRYPT12 file

Để mở file .CRYPT12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRYPT12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRYPT12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRYPT12 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CRYPT12

File .CRYPT12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *