CRYPT1 File

? Cách mở file .CRYPT1? Những phần mềm mở file .CRYPT1 và sửa file lỗi. Convert N/A CRYPT1 file sang định dạng khác.

.CRYPT1 File Extension

   
File name CRYPT1 File
File Type UltraCrypter Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .CRYPT1 là file gì?

CRYPT1 là Encoded Files - UltraCrypter Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin có phần mở rộng .crypt1 là một tập tin đã được mã hóa bởi virus UltraCrypter, mà là một biến thể của CryptXXX ransomware. Nó được mã hóa nên không thể mở các tập tin bằng cách đơn giản thay đổi đuôi tệp.

What is a CRYPT1 file?

A file with a .crypt1 extension is a file that has been encrypted by the UltraCrypter virus, which is a variant of CryptXXX ransomware. It is encrypted so it is not possible to open the file by simply changing the file extension.

Cách mở .CRYPT1 file

Để mở file .CRYPT1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRYPT1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRYPT1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRYPT1 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CRYPT1

File .CRYPT1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *