CHML File

CHML là Encoded Files - Chameleon Encrypted Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Krasbit Technologies.

.CHML File Extension

   
File name CHML File
File Type Chameleon Encrypted Database File
Nhà phát triển Krasbit Technologies
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CHML là file gì?

CHML là Encoded Files - Chameleon Encrypted Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Krasbit Technologies.

tập tin dữ liệu được mã hóa tạo ra với Chameleon phần mềm công việc chụp ảnh; chứa hình ảnh được lưu với Chameleon Thể thao Nhiếp ảnh, Trường Nhiếp ảnh, hoặc phần mềm hệ thống nhận dạng; sử dụng để truyền nội dung giữa các chương trình phần mềm Chameleon.

What is a CHML file?

Encrypted data file created with Chameleon imaging workflow software; contains images saved with Chameleon Sports Photography, School Photography, or Identification System software; used for transferring content between Chameleon software programs.

Phần mềm mở file .CHML

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHML do filegi.com tổng hợp.

  • Krasbit Technologies Chameleon

Chuyển đổi file .CHML

           

File .CHML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *