CHML File

? Cách mở file .CHML? Những phần mềm mở file .CHML và sửa file lỗi. Convert Binary CHML file sang định dạng khác.

.CHML File Extension

   
File name CHML File
File Type Chameleon Encrypted Database File
Nhà phát triển Krasbit Technologies
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CHML là file gì?

CHML là Encoded Files - Chameleon Encrypted Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Krasbit Technologies.

tập tin dữ liệu được mã hóa tạo ra với Chameleon phần mềm công việc chụp ảnh; chứa hình ảnh được lưu với Chameleon Thể thao Nhiếp ảnh, Trường Nhiếp ảnh, hoặc phần mềm hệ thống nhận dạng; sử dụng để truyền nội dung giữa các chương trình phần mềm Chameleon.

What is a CHML file?

Encrypted data file created with Chameleon imaging workflow software; contains images saved with Chameleon Sports Photography, School Photography, or Identification System software; used for transferring content between Chameleon software programs.

Cách mở .CHML file

Để mở file .CHML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHML do người dùng đóng góp.

  • Krasbit Technologies Chameleon

Chuyển đổi file .CHML

File .CHML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *